‘Dit heeft niet alleen effect op onze persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de organisatie, maar zo verbeteren wij ook onze dienstverlening.’

Sinds september 2019 ben ik werkzaam als junior consultant Publiek. Direct na afronding van mijn master Bestuurskunde startte voor mij het werkende leven. In het afgelopen jaar zijn mijn werkzaamheden erg divers geweest en heb ik een divers klantenbestand opgebouwd. Zo schrijf ik subsidieaanvragen voor onderwijsinstellingen en houd mij bezig met de verantwoording en het daarbij horende projectmanagement. Ik zoek naar passende subsidiemogelijkheden voor projecten van (semi-) publieke instellingen zoals gemeenten, leerwerkbedrijven en woningbouwcorporaties. Ook houd ik mij bezig met (advies)opdrachten rondom diverse human capital thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, leven lang ontwikkelen en de verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Veel werkzaamheden worden in coproductie met een collega uitgevoerd. Hierin geven we elkaar de ruimte. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om van elkaar te leren. Dit heeft niet alleen effect op onze persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de organisatie, maar zo verbeteren wij ook onze dienstverlening.

Demi-Schrijver.jpg

Demi Schrijver
Consultant bij Vindsubsidies

Lees ook:

ChrisvanAsperen_Vindsubsidies.jpg

‘Het geeft iedere keer weer voldoening om de salestrajecten naar een goed eind te brengen en de samenwerking aan te gaan met de meest innovatieve ondernemingen van Nederland’

Vindsubsidies is een flexibele no nonsens organisatie met een open cultuur waar eigen verantwoording en initiatief wordt gestimuleerd om de organisatie te verbeteren en de grenzen voor onze klanten te kunnen blijven verleggen.

Lees het verhaal van accountmanager Chris van Asperen

Werken bij Vindsubsidies

Werken aan de innovaties van morgen

Subsidies maken innovaties en projecten mogelijk, ze helpen organisaties vooruit. Bij Vindsubsidies vinden wij dat vooruitgang een kans verdient. Wij helpen bedrijven, overheidsorganisaties, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden grenzen te verleggen door subsidies te vinden die matchen met hun ambities. Of het nu om een hightech uitvinding gaat, een internationaal samenwerkingsproject, een duurzame investering of het verbeteren van een productieproces.